Piskesmæld

Akupunktur mod piskesmæld

Behandling af piskesmæld

Piskesmæld / whiplash

Piskesmæld / whiplash opstår ved overstrækning og forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen. Årsagen er en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele.
Kraftpåvirkning af nakken og halsen kan opstå ved bilsammenstød, hvor et køretøj påkøres bagfra, fra siden eller forfra. Men skaden kan også opstå ved fald eller andre typer af uheld.

Der er endnu ikke erfaring nok til at kunne fastslå, hvorvidt symptomerne mildnes med tiden. I de fleste tilfælde forsvinder generne gradvist. Få procent har dog stadig betydelige symptomer efter et år. Personer med længerevarende symptomer kan opleve bedring op til flere år efter skaden.

Nogle får langvarige problemer efter en piskesmældsskade og udvikler et såkaldt whiplash- syndrom. Det er en tilstand, som man i dag fortsat diskuterer årsagen til.

Dagliglivet kan blive stærkt påvirket af whiplash-syndromets ubehagelige symptomer. Mange oplever det ubehageligt, at der som regel ikke kan påvises organiske årsager til smerterne, og at tilstanden derfor ofte opfattes som psykologiske problemer, selvom smerterne og ubehaget er særdeles reelle.

De hyppigste gener er: nakkestivhed, hovedpine, rygsmerter, lysfølsomhed, påvirket syn, overfølsomhed overfor støj, svimmelhed, søvnløshed, øresusen eller ringen for ørerne, manglende følelse i arme eller hænder/fingre, strålende smerter ud i armene, problemer med korttidshukommelse, koncentrationsbesvær, nedsat libido, følelsen af at være “ved siden af sig selv” samt træthed. Patienters tilstand kan desuden resultere i nedtrykthed samt depression.

Piskesmæld er en skade, der kan lindres og afhjælpes med akupunktur. Mange patienter med piskesmæld / whiplash, har opnået forbedringer og færre smerter efter akupunkturbehandlinger.

Desværre kan lægevidenskaben kun gøre meget lidt for folk med piskesmæld. Bortset fra smertestillende medicin og fysioterapi, der jo ikke helbreder sygdommen, men sommetider har en kortvarig virkning.

Mange piskesmældramte kæmper hårdt for at overbevise omverdenen om, at deres skade er reel. Heldigvis forsvinder smerterne og ubehaget hos ca. 97 % i løbet af et år – men for de sidste 3 % er der desværre ingen mulighed for helbredelse af lægevidenskaben. Deres tilstand forbliver uforandrede, hvis de ikke søger andre muligheder.

En typisk behandling indeholder 2 dele, hvor man først ligger 20 min. på ryggen med 2 nåle i hver hånd og til sidst ligger 10-20 min. på maven med små nåle i nakken. Det kan dog variere fra patient til patient alt efter den individuelle situation. Hos nogle bliver nålene sat i andre steder og andre kan ikke holde til at ligge på maven.

Du skal igennem et forløb på 5 behandlinger hurtigt efter hinanden. Den femte dag skal du igen have en samtale med din akupunktør, hvor han spørger ind til hvordan det går. Hvis du på det tidspunkt er helt i orden, stoppes forløbet. I de tilfælde, hvor det overhovedet ikke er bedre, venter man nogle dage, for at opnå den maksimale effekt af behandlingerne. Er der stadig ingen bedring i symptomerne efter 1 uges ventetid, stopper vi forløbet, da chancen for bedring derefter bliver for lille. I de tilfælde, hvor der er en bedring efter de 5 gange, men det endnu ikke er helt godt, vil vi gerne behandle mere.

Fakta om piskesmæld

Lidt forskellige facts omkring piskesmæld

DKK 495

/ pr. behandling

Vi kommer hjem til dig og behandler dig

Behandlinger

Vores behandlinger hjælper blandt andet mod

Book tid

Book tid i dag eller ring til os på +45 49400553